Velkommen til Prosjekt Kompetanse
Vi er et kompetansehus innen prosjektrelaterte tjenester og tilbyr rådgivere til en rekke bransjer. Ved å tilby tverrfaglige tjenester er vår visjon å skape suksessprosjekter i felleskap med kunden. Vi opplever suksess når våre kunder når prosjektmålene sine. Lykkes vi med å overføre noe av vår prosjektkompetanse til kunden, er det suksess for oss.
Våre verdier er å være direkte og åpen, vi skal engasjere oss i felleskapet både internt og hos kundene. Vi skal være modig og nyskapende, og kundene skal oppfatte Prosjekt Kompetanse som etterettelig i alle sammenhenger. Slik skal vi bygge Prosjekt Kompetanse.
Prosjekt Kompetanse AS ble etablert i 1997 som et rent konsulentselskap ,med utleie av personell innen prosjektstyring- og ledelse. Vi fremstår i dag som et kompetansehus innenfor prosjektbasert ledelse og styring.
Vi tilbyr bred kompetanse som er opparbeidet innen olje- og gass, bygg & anlegg, infrastruktur/samferdsel og verksted. Vi har arbeidet både innen private og offentlige virksomheter, hvor vi har ledet og deltatt i en rekke utvikling-, utbygging- og omstillingsprosjekter. Vi har bred erfaring fra planlegging, prosjektstyring, inkjøp, kontrakt og styring av offentlige prosesser.
Back to Top